top of page

MAKE A DIFFERENCE

פיתוח ניהול ומנהיגות, הנחיית קבוצות, ייעוץ ארגוני. קידום אנשים, צוותים וארגונים לצמיחה, השפעה והובלה.

neta vizel

תכנית פיתוח מנהלים

Neta during session
Neta as a group facilitator
Play Video

תכנית פיתוח המנהלים מותאמת ונתפרת לאחר אבחון והערכת צרכים מדויקת של המנהלים שלכם.

מטרות התכנית:

 • להקנות למנהלים החדשים תפיסה ניהולית, מודעות לחשיבה ניהולית והבנה של מהות תפקידם ויכולותיהם.

 • להקנות כלים ומיומנויות בניהול לשם הטמעתם ויישומם תוך חיזוק תחושת המסוגלות.

 • לייצר מרחב צמיחה באמצעות למידת עמיתים.

 • להגביר שיתוף פעולה בין המנהלים ובין הצוותים.

נושאים מרכזיים בתכנית:

 • מניהול אופרטיבי לאסטרטגי

 • תפיסת תפקיד ניהולי

 • ניהול ביצועים

 • מיומנויות משוב

 • הערכת צרכים

 • העצמה ופיתוח

 • ניהול גלובאלי והיברידי

 • הקשבה ואמפתיה

 • פרואקטיביות והשפעה

 • ניהול ממשקים ושותפויות

 • סגנונות תקשורת

neta with group of people

תכנית פיתוח הנהלה מותאמת ונתפרת לאחר אבחון והערכת צרכים מדויקת של חברי ההנהלה.

מטרות התכנית:

 • העמקת ההיכרות והקרבה בין חברי המנהלים

 • אבחון עצמי משותף של עבודת צוות ההנהלה

 • הערכת הפעולות הנדרשות על מנת לשפר את עבודת צוות ההנהלה 

 • חיזוק שיתוף הפעולה והשותפות בצוות ההנהלה

פיתוח צוותי הנהלה ובניית צוותים

המיוחדים שלי

אסטרונאוטים, צילום של אבישג שאר ישוב

צילום: אבישג שאר ישוב

  Special 01 

Lead Like an Astronaut

בסשן נחשף לקווי הדמיון המרתקים בין משימות הדמיית חלל וצוותי משימות חלל לניהול בעולם העבודה החדש וצוותי עבודה בעתיד הקרוב. נגלה שהכישורים הנדרשים מכולנו בעולם העבודה העתידי כבר מתקיימים בפועל בצוותי אסטרונאוטים והאתגרים והקשיים שאנו חווים היום הם מאפייני יסוד במשימות חקר החלל. מתוכן נקבל תובנות לניהול היברידי/גלובאלי תוך שימור עובדים בצוותים מבוזרים בתנאי אי וודאות, לחץ, עומס, בידוד ותקשורת מרוחקת.

 

הסשן מתאים למנהלים בכל דרגי הניהול יחד.

נטע בסדנה עם לקוחות

  Special 02 

Leading with Care

מטרת הסדנא לשפר את מיומנויות הניהול בתנאי אי וודאות, עומס ולחץ, להביט על המציאות מנקודות מבט שונות, שיפור מיומנויות הקשבה, שיפור מיומנויות אמפטיה, שיפור מיומנויות הרחבת מעגל ההשפעה הניהולי שלי ורכישת כלים ומיומנויות להערכת צרכים והטענת אנרגיה לפי מודל 4 מוקדי האנרגיה.

  Special 03 

סדנת סגנונות תקשורת

סדנה חווייתית המאפשרת למנהל ללמוד את סביבתו המקצועית והפרטית בממד נוסף ומשמעותי: התקשורת עם האנשים הקרובים אליו, לתקן טעויות בסיסיות בהתנהלות התקשורתית ולהצליח לבנות מערכות יחסים ביתר קלות והצלחה. תכנים מרכזיים: אבחון עצמי - כל אחד את הסגנון שלו. מערכות היחסים שבין הסגנונות השונים. מעבדה אנושית - איך מתקשרים עם כל סגנון?  

 

סדנא זו מתאימה גם לעובדים וגם למנהלים.

נטע בסדנת חוץ עם לקוחות

  Special 04 

From Silo to Collaboration

סדנא הכוללת פעילות Outdoor Training (ODT) ייחודית במטרה להרחיב את זווית ההסתכלות, לפתח מודעות לדפוסי התנהגות עצמית, לחבר את המשתתפים לייעוד משותף ולחזק שיתוף פעולה בין ממשקים בתנאי אי וודאות, עומס ולחץ. 

הסדנא מתאימה לקבוצת הנהלה, מנהלים או עובדים.

לקוחות